W sprawie:
powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - Measure Authorising Officer (MAO)w ramach realizacji projektu pt. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, P

Data uchwały:
2015-03-30

Numer uchwały:
46/VI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia