W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin

Data uchwały:
2014-11-07

Numer uchwały:
479/XLVIII/14

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.