Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Głosowanie przez pełnomocnika przed II turą wyborów

Głosowanie przez pełnomocnika przed II turą wyborów

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że termin składania wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2014 r. -   w głosowaniu ponownym  w wyborach Prezydenta RP, które odbędzie się w   dniu 24 maja 2015 r.

upływa w dniu 15 maja 2015 r.

Pełnomocnictwa może udzielić:

-   wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat;

- wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także:

- wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o

a/ całkowitej niezdolności do pracy,

b/ niezdolności do samodzielnej egzystencji,

c/ orzeczenie o  zaliczeniu do I grupy inwalidów,

d/ orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

oraz osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

UWAGA! Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, oraz w obwodach do głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielających pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład obwodowej komisji  właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

- mężowie zaufania,

- kandydaci w danych wyborach.

UWAGA!     Pełnomocnictwo można przyjąć co do zasady tylko od jednej osoby, jednak przepisy Kodeksu Wyborczego przewidują możliwość przyjęcia pełnomocnictwa od dwóch osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest wstępny matka, ojciec, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu udzielenia pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej  do  9-ego  dnia przed dniem wyborów tj.            do dnia 1 maja 2015 r. Wniosek może być złożony pocztą lub przed dowolną osobę w Urzędzie Gminy. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę  mająca być pełnomocnikiem w przypadku gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

-    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

-   kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,;

- kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą , która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa                   w stosunku przysposobienia/ kurateli ( tylko w przypadku, gdy taki stosunek istnieje);

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania;

 

Akt pełnomocnictwa jest co do zasady sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy  chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na terenie gminy. Pełnomocnictwo jest sporządzane przed Wójtem/ Burmistrzem Gminy lub innym pracownikiem Urzędu, upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

UWAGA!   Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa.     Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez

-  złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi/ Burmistrzowi Gminy, w której sporządzono pełnomocnictwo   lub

- doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał za niego głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Katarzyna Fryza
Data utworzenia:2015-05-12 15:45:19
Wprowadził do systemu:Artur Banasiak
Data wprowadzenia:2015-05-12 15:45:30
Opublikował:Artur Banasiak
Data publikacji:2015-05-12 15:48:21
Ostatnia zmiana:2015-05-13 15:14:15
Ilość wyświetleń:956
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij