Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Głosowanie korespondencyjne - Wybory Prezydenta 2015 - II tura

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE   WYBORY PREZYDENTA RP - II TURA

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje, że termin składania wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2014 r. -   w głosowaniu ponownym  w wyborach Prezydenta RP, które odbędzie się w   dniu 24 maja 2015 r.

upływa w dniu 14 maja 2015 r.

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

               

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi/ burmistrzowi.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać: nazwisko, imię(imiona), imię ojca, datę miejsce urodzenia, numer PESEL wyborcy oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

W przypadku wyborcy głosującego w kraju:

 -  zgłoszenie  dodatkowo winno zawierać oświadczenie  o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie;

-   może  on zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do glosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

 

UWAGA:

1.       Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma  dotyczyć wyborów Prezydenta RP albo wyborów wójta  – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  dotyczy również ponownego głosowania.

2.       Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej( wyznaczonej dla głosowania korespondencyjnego), na terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców

 

ZASADY GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

1.       Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju otrzymuje z urzędu gminy , nie później niż   7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Pakiet jest doręczany wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Urząd gminy może także przesłać pakiet wyborczy za pośrednictwem poczty jako przesyłkę poleconą lub wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

2.       W skład pakietu wyborczego wchodzą:

- koperta zwrotna,

- karta  do glosowania,

- koperta na kartę, zwana dalej kopertą na kartę do głosowania,

- instrukcja głosowania korespondencyjnego,

- nakładka na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zażądał jej przeslania;

- oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Na formularzu oświadczenia umieszcza się nazwisko, imię lub imiona oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie „przesyłka wyborcza”. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „ koperta na kartę do głosowania”

3.       Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może przed dniem wyborów dostarczyć kopertę zwrotną osobiście do właściwego urzędu gminy lub osobiście ją dostarczyć  w godzinach głosowania do siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 

WYJĄTEK:

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, z tym, że wyborca niepełnosprawny o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie także w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Katarzyna Fryza
Data utworzenia:2015-05-13 15:16:18
Wprowadził do systemu:Artur Banasiak
Data wprowadzenia:2015-05-13 15:16:25
Opublikował:Artur Banasiak
Data publikacji:2015-05-13 15:18:20
Ostatnia zmiana:2015-05-13 15:18:37
Ilość wyświetleń:1010
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij