W sprawie:
nadania nazwy ulicy w Ślesinie

Data uchwały:
2015-05-22

Numer uchwały:
49/VII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego