W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Biskupie PGR, Ignacewo, Półwiosek Lubstowski, Różnowa, Różopole, Sarnowa Kolonia, Ślesin

Data uchwały:
2015-05-22

Numer uchwały:
50/VII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia