W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Kępa

Data uchwały:
2015-05-22

Numer uchwały:
56/VII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego