W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
63/VIII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia