W sprawie:
upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
66/VIII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego