W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036

Data uchwały:
2015-08-21

Numer uchwały:
74/IX/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia