W sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Data uchwały:
2015-08-21

Numer uchwały:
78/IX/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego