W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
99/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 01 stycznia 2016 r