W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
100/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dni jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2016 rok