Symbol:
5343

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z póź. zmianami).


Opłaty:
nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Odręczny lub 7 dni


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • paszport,zaproszenie lub wiza,

  • wypełniony formularz druku "Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" (Pu-E-5) lub "Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego" (Pu-E-9c)