W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Data uchwały:
2015-12-09

Numer uchwały:
105/XII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2016 rok