W sprawie:
określenia wzorów formularzy podatkowych.

Data uchwały:
2015-12-09

Numer uchwały:
106/XII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego