W sprawie:
wprowadzenia opłaty targowej

Data uchwały:
2015-12-09

Numer uchwały:
107/XII/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2016 roku.