W sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Data uchwały:
2019-09-25

Numer uchwały:
113/XIII/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-25