W sprawie:
regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy o

Data uchwały:
2019-09-25

Numer uchwały:
115/XIII/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 01 września 2019 r.