W sprawie:
przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne go i o wolontariacie na rok 2020


Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
127/XIV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2019-10-29