W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
125/XIV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2020 rok.