W sprawie:
nadania nazwy ulicy położonej w Licheniu Starym

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
136/XV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.