W sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gosp odarowanie odpadami komunalnymi


Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
140/XV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega o głoszeni u w Dzienniku Urzędowym Wo jewództwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.