W sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieru chomości i ich zagospodarowania

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
141/XV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2020 roku.