W sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
142/XV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 20 20 roku.