W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Data uchwały:
2019-12-14

Numer uchwały:
145/XVI/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskie go i ma zastosowanie od 01 stycznia 20 20 roku.