W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Data uchwały:
2019-12-30

Numer uchwały:
160/XVII/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłosz
enia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego