W sprawie:
wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ślesin w roku 2020

Data uchwały:
2020-04-27

Numer uchwały:
196/XIX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego