BZP.271.5.PN.2020                                                                     Ślesin 18.05.2020 r.

Dotyczy: Rozbudowa Przedszkola w Licheniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.