W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Szyszyńskie Holendry na obszarze Gminy Ślesin

Data uchwały:
2020-06-10

Numer uchwały:
200/XX/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego