W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Data uchwały:
2020-07-22

Numer uchwały:
214/XXI/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego