BZP.271.9.PN.2020                                                                Ślesin 07.10.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie w ramach zadania: Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie

<>

Ogłoszenie nr 594084-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

UWAGA!!!

Zamawiający, zgodnie z zaleceniami sanitarno- epidemiologicznymi dotyczącymi ograniczenia możliwości bezpośredniego kontaktu, przeprowadzi otwarcie ofert za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez osobistego udziału Wykonawców (teletransmisja w czasie rzeczywistym na kanale Gminy Ślesin:

             https://www.youtube.com/results?search_query=gmina+slesin

Transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust.2 ustawy Pzp., przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.