BZP.271.8.PN.2020                                                                             Ślesin 19.10.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa przepompowni ścieków w Ślesinie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

<>

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin przekazuje treść zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela poniższej odpowiedzi.