BZP.271.8.PN.2020                                                                         Ślesin 19.10.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa przepompowni ścieków w Ślesinie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp zamieszcza poprawiony  SIWZ i załącznik.