BZP.271.10.PN.2020                                                                Ślesin 27.11.2020 r.

Dotyczy: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.7 w związku z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych z terenu miasta i gminy Ślesin  nr ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2020/S 203-493887 z dnia  2020-10-19 r