BZP.271.14.PN.2020                                                                       Ślesin 27.11.2020 r.

Dotyczy: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych na potrzeby Gminy Ślesin

<>

       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, działając na podstawie art. 92 ust.2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia   o unieważnieniu ww. postępowania, nr ogłoszenia  o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 612698-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.