BZP.271.8.PN.2020                                                                Ślesin 30.11.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa przepompowni ścieków w Ślesinie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie II: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie