BZP.271.9.PN.2020                                                                            Ślesin 30.11.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie w ramach zadania: Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.