BZP.271.11.PN.2020                                                                Ślesin 03.12.2020 r.

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej          

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.