BZP.271.13.PN.2020                                                                        Ślesin 03.12.2020 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ślesin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.