W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
243/XXV/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2021 rok.