W sprawie:
przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
249/XXV/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26