W sprawie:
zaopiniowania ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20……. - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
251/XXV/20

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-26