W sprawie:
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ślesin.

Data uchwały:
2021-01-29

Numer uchwały:
279/XXIX/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.