W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2021.

Data uchwały:
2021-03-26

Numer uchwały:
295/XXX/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego