W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie Wygoda

Data uchwały:
2021-04-28

Numer uchwały:
315/XXXI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2021-04-28