W sprawie:
ustalenia regulaminu korzystania z kąpieliska na Przystani Miejskiej w Ślesinie na Jeziorze Ślesińskim

Data uchwały:
2021-04-28

Numer uchwały:
316/XXXI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego