W sprawie:
ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingu niestrzeżonego przy tężniach w Ślesinie.

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
323/XXXII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.