W sprawie:
zmiany Uchwały nr 434/XLII/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce.Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
326/XXXII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 czerwca 2021r.