W sprawie:
nadania nazwy ulicy w Ślesinie

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
332/XXXIII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.